Toets gelicentieerde examinator

De criteria om te voldoen aan de Licentie Zwem-ABC staan beschreven in het Handboek Licentie Zwem-ABC. Onderdeel A6 van dit Handboek beschrijft de procedure rondom de gelicentieerde examinator. Nadere informatie over de gang van zaken rond de opleiding en toetsing van gelicentieerde examinatoren is vastgelegd in de Handleiding gelicentieerde examinator.

Elke deelnemer dient zelf een eigen laptop/tablet mee te brengen.

De kosten bedragen € 25,- (excl. BTW) per persoon.
 

Ter voorbereiding op de toets kun je de Handleiding gelicentieerde examinator doornemen en de BREZ 2.0 voor licentiehouders zoals deze op de ZwemWiki staat.

De volgende toetsen staan gepland:
 

 

​Er zullen pas weer rond februari 2018 nieuwe toetsen gepland gaan worden. Dit heeft te maken met het feit dat er per 1 januari 2018 een nieuwe BREZ uit gaan komen en de site en de vragen daarop aangepast moeten worden. 

 

Voor het afleggen van de digitale toets kun je je hier aanmelden.

Voor het herkansen van de digitale toets of voor de verlenging kun je je hier aanmelden.

Ben je dyslectisch of heb je moeite met de Nederlandse taal en denk je dat je daardoor problemen zult krijgen bij het afleggen van de digitale toets? Neem dan contact op met ons kantoor in Ede, tel. 0318-830250 (vragen naar Nieta Sprang) en wij zullen samen zoeken naar een passende oplossing.

Incompany

Uiteraard is het ook mogelijk de toets incompany te laten uitvoeren. De kosten hiervoor bedragen € 350,- per uur/groep van maximaal 20 personen en € 300,- voor elk aansluitend uur. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Voor de voorwaarden en mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons kantoor in Ede, tel. 0318 83 02 50 (vragen naar Nieta Sprang).

Voorbeeldvragen

Hier vindt u een tweetal voorbeeldvragen, zoals die voorkomen in de toets.

1. ​Wat voor bepalingen schrijft de BREZ 2.0 voor licentiehouders voor aan organisaties die diplomazwemmen willen uitvoeren?

A. De afmetingen en waterdiepte van het zwembad

​B. Materialen en hulpmiddelen die zijn toegestaan

​C. De volgorde van de onderdelen van het diplomazwemmen

​D. Het aantal toegestane pogingen per onderdeel van het diplomazwemmen

​E. Alle bovengenoemde punten.

 

2. Mag je onderdelen bij het diplomazwemmen aanpassen voor kinderen met een tijdelijke of permanente beperking?

​A. Nee, de BREZ-normen moeten te allen tijde strikt gehandhaafd blijven

​B. Ja, mits de essentie van het onderdeel of vaardigheid overeind blijft en er geen onderdelen worden overgeslagen

​C. Aanpassen mag, alleen ontvangen de kinderen dan geen echt diploma