Offerteformulier Licentie Zwem-ABC

Deze gegevens dienen als uitgangspunt voor de vrijblijvende offerte Licentie Zwem-ABC.

Gegevens organisatie
(conform de BREZ 2.0-voorwaarden: wateroppervlakte tenminste 160m² en waterdiepte tenminste 0,80 m, waarvan minimaal 40m² minimaal 2 meter diep is)
(indien meerdere zwemlesaccommodaties van toepassing zijn graag alle leslocaties benoemen)
Als er sprake is van deelname aan een samenwerkingsverband, dan hier s.v.p. invullen
Gegevens contactpersoon
Gegevens voor op de website www.allesoverzwemles.nl