Investeren in kwaliteit

Zwemlesaanbieders met de Licentie Zwem-ABC maken duidelijk dat zij handelen volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Dit nieuwe kwaliteitssysteem zorgt voor een betere borging van de veiligheid en de kwaliteit van leren zwemmen. Kwaliteit vraagt om een investering en levert tegelijk veel op.

Huidige situatie versus nieuw kwaliteitssysteem
Goed zwemonderwijs is primair gericht op veiligheid. Kinderen leren zwemmen om niet te verdrinken. Hoe zorg je ervoor dat een kind goed zwemonderwijs krijgt? Dat doet het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ op dit moment door te controleren of bij de 1.250 zwemlesaanbieders (zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen) het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen. Deze zijn weergegeven in de BREZ (Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's).

Ouders en kinderen hebben recht op kwalitatief goed zwemonderwijs in al zijn facetten. Daarom is besloten om zwemlesaanbieders op meerdere aspecten te gaan toetsen. Samen met de branche is vanaf 1 september 2014 een grote stap voorwaarts gemaakt. De invoering van de Licentie Zwem-ABC werd realiteit: een belangrijke stap in het verder professionaliseren van de kwaliteitsborging van het leren zwemmen. Zwemlesaanbieders die het Zwem-ABC uitgeven, blijven bij het diplomazwemmen gecontroleerd worden. Daarnaast gaat ook worden getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgever gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgever voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen.

De toets om de Licentie Zwem-ABC te behalen, gaat veel verder dan het verkrijgen van een Erkenning (huidige situatie). Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ checkt dit middels een audit, jaarlijkse steekproeven en bezoeken bij het diplomazwemmen. Wanneer alle kwaliteitscontroles jaarlijks goed worden doorlopen, ontvangt de zwemlesaanbieder een raamsticker Licentie Zwem-ABC met het betreffende jaartal erop.

Investering
De Licentie Zwem-ABC vraagt een investering in tijd en geld. Zwemlesaanbieders betalen per leslocatie een eenmalig bedrag voor de audit en vervolgens als licentiehouder per leslocatie een jaarlijkse Licentiebijdrage. Om de drempel voor toetreding zo laag mogelijk te maken is het ook mogelijk om binnen een accommodatie gezamenlijk op te trekken, waardoor u bijvoorbeeld kunt besparen op de eenmalige auditkosten. Zo kan een zwembad samen met zwemverenigingen en/of zwemscholen (huurders van een bad) een audit aanvragen tegen een speciaal tarief. Maatwerk is ook mogelijk wanneer u op meerdere locaties zwemles geeft. Onze regioadviseurs kunnen op aanvraag een maatwerkofferte opstellen.

Binnen het kwaliteitssysteem voor de Licentie Zwem-ABC worden drie tariefklassen gehanteerd:
Tariefklasse 1: Openluchtzwembaden, zwemverenigingen en onderwijs- en zorginstellingen                           
Tariefklasse 2: Overdekte zwembaden tot 250 m2 en (particuliere) zwemscholen                    
Tariefklasse 3: Combizwembaden en overdekte zwembaden vanaf 250 m2

Zwemlesaanbieders die het Zwem-ABC al uitgeven en het predicaat erkende organisator diplomazwemmen hebben, betalen een lagere prijs voor de audit dan nieuwe toetreders. De reden hiervoor is dat het diplomazwemmen bij deze organisaties (de afgelopen jaren) al getoetst is. Hieronder een overzicht van de kosten verbonden aan de Licentie Zwem-ABC:

Jaarlijkse Licentiebijdrage (excl. BTW)
Tariefklasse 1: € 75,00
Tariefklasse 2: € 230,00
Tariefklasse 3: € 460,00

Eenmalige kosten aanmeldingsprocedure van huidige Erkenning naar Licentie Zwem-ABC

Audit/overstapprocedure (excl. BTW)
Tariefklasse 1: € 250,00
Tariefklasse 2: € 350,00
Tariefklasse 3: € 500,00

Eenmalige kosten aanmeldingsprocedure voor nieuwe toetreders

Audit (excl. BTW)
Tariefklasse 1: € 750,00
Tariefklasse 2: € 900,00
Tariefklasse 3: € 995,00

Opbrengst
Kwaliteit vraagt om een investering, maar levert ook veel op. De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC heeft voldaan aan een set kwaliteitscriteria welke richting de klant en bijvoorbeeld overheid aantoonbaar is.

Wat levert de Licentie Zwem-ABC op?

 • De zwemlesaanbieder heeft als licentiehouder het recht om de diploma’s van het Zwem-ABC te verstrekken.
 • Er vindt een externe kwaliteitsborging plaats bij de zwemlesaanbieder op het zwemonderwijs en diplomazwemmen door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
 • De zwemlesaanbieder kan middels de Licentie Zwem-ABC richting de klant aantoonbaar en zichtbaar maken dat zaken op het gebied van zwemonderwijs binnen de organisatie goed zijn geregeld.
 • De zwemlesaanbieder voldoet zichtbaar aan de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Met het behalen van de Licentie Zwem-ABC geeft de zwemlesaanbieder aan onderdeel uit te maken van een professionele branche op het gebied van zwemonderwijs.
 • De zwemlesaanbieder kan middels de Licentie Zwem-ABC helder en transparant zijn richting lokale stakeholders als overheid, politiek, scholen, overkoepelende organisaties etcetera over de zaken die op het gebied van zwemonderwijs goed geregeld zijn binnen de eigen organisatie.
   

Promotie vanuit het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ:

 • Promotie van de zwemlesaanbieder via raamsticker Licentie Zwem-ABC op zichtbare plaats.
 • Zichtbaarheid logo Licentie Zwem-ABC bij de zwemlesaanbieder op www.allesoverzwemles.nl.
 • Promotie van de zwemlesaanbieder op website, Facebook, Twitter et cetera van de eigen organisatie middels logo en uitleg Licentie Zwem-ABC (aangeleverd door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ).
 • Promotie van de zwemlesaanbieder richting lokale media via gebruik van standaard persbericht (aangeleverd door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ).
 • Promotie van de Licentie Zwem-ABC en zwemlesaanbieders middels diverse communicatiekanalen van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zoals persberichten, websites, Facebook, Twitter etcetera.